Privatumo politika ir slapukai

Privatumo politika

AS Baltem Vilniaus filialas rūpinasi jūsų privatumu. Šioje politikoje aprašoma, kas mes esame, kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis ir kaip juos tvarkome. Be to, joje nurodyta, kaip saugome jūsų duomenis ir kaip galite susisiekti su mumis.

 1. Kas mes esame ir kokie yra mūsų kontaktiniai duomenys?

Ši politika reglamentuoja duomenų tvarkymą, kurį įmonė AS Baltem Vilniaus filialas (toliau – BVF), kurios mokesčių mokėtojo numeris LT100005637815, o adresas Ukrainiečių g.2 LT13278 Vilnius, vykdo kaip jūsų duomenų valdytojas.

 1. Kokie yra BVF atliekamo jūsų duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas?

Duomenys, kurių BVF prašo arba gali prašyti iš jūsų, yra reikalingi šioje politikoje nurodytiems tikslams, ir jei jų nepateiksite, BVF gali nepavykti susisiekti su jumis arba tvarkyti jūsų prašymus.

BVF pasilieka teisę neatsakyti į užklausas arba jų netvarkyti, jei juose nėra visų prašomų duomenų.

Pateikdami BVF savo duomenis garantuojate jų teisingumą ir sutinkate, kad BVF kartais gali prašyti peržiūrėti ir atnaujinti turimus asmens duomenis.

1.1. Jei esate klientas arba potencialus klientas

BVF  prašys jūsų duomenų ir tvarkys būtinus duomenis tik siekdama suteikti jums jūsų užsakytas paslaugas arba siekdama užmegzti su jumis komercinius ir (arba) sutartimis grindžiamus santykius.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais  BVF gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

 1. Jūsų ir BVF sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 1. Administruoti sutartimis grindžiamus santykius su jumis ir užtikrinti, kad BVF pateiktų užsakytus produktus ir paslaugas, taip pat užtikrinti paslaugų kokybę, atsiskaitymą, paslaugų gavimą ir atšaukimą.
 2. Administruoti komercinius santykius su potencialiais klientais ir tenkinti prašymus suteikti informacijos apie BVF siūlomus produktus ir paslaugas.
 3. Administruoti ir tvarkyti visus BVF gautus su jumis susijusius teisinius reikalavimus, neteisminius reikalavimus ir draudimo reikalavimus.

 Teisėti BVF interesai:

 Teikti komercinius pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurios yra panašios į užsakytąsias jūsų. Tokiu atveju teisėtas BVF interesas būtų vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą, skirtą jos klientams, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 konstatuojamąją dalį.

 1. Vykdyti apklausas ir rinkos tyrimus siekiant išsiaiškinti mūsų produktų ar paslaugų kokybę bei mūsų klientų pageidavimus. Teisėtas BVF interesas yra gerinti savo komercinius pasiūlymus ir klientų patirtį.
 2. Valdyti, stebėti ir administruoti interneto svetainę, programas ir BVF platformą, taip pat gerinti jų naršymo funkcijas.

1.2. Jei esate BVF tiekėjas arba potencialus tiekėjas

Jei esate BVF tiekėjas ar potencialus tiekėjas arba jam atstovaujate ir nusprendžiate kreiptis į BVF, bus tvarkomi duomenys, reikalingi siekiant užmegzti ir išlaikyti sutartimis grindžiamus santykius su jumis, jei esate individualus verslininkas, arba su įmone, kuriai atstovaujate.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais BVF gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

 1. Jūsų ir BVF sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 1. Administruoti komercinius santykius su potencialiais tiekėjais tenkinant informacijos prašymus.
 2. Įtvirtinti sutartimis grindžiamus santykius, įskaitant sutarčių sudarymą ir pasirašymą.
 3. Administruoti sutartimis grindžiamus santykius su BVF tiekėjais, įskaitant santykių ir mokėjimų stebėjimą.

1.3. Jei norite tapti BVF darbuotoju

Galite kreiptis į BVF, jei norite pateikti savo gyvenimo aprašymą ir dalyvauti atrankos procesuose, kurie gali būti vykdomi siekiant priimti įmonėje naujų darbuotojų. Šiuo tikslu BVF prašys reikiamų duomenų ir juos tvarkys siekdama administruoti galimą jūsų dalyvavimą atrankos procesuose, taip pat informuoti jus apie galimus atrankos procesus, kuriuose galėtumėte dalyvauti ateityje.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais BVF gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

 1. Jūsų ir BVF sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 1. Administruoti BVF darbuotojų atrankos procesą, kuris apims gyvenimo aprašymų skaitymą ir asmeninius pokalbius.
 2. Įtvirtinti sutartimis grindžiamus santykius, kurie apims sutarčių sudarymo procesą ir sutarčių bei darbo sutarčių pasirašymą.

1.4. Duomenų tvarkymas, susijęs tik su naršymu interneto svetainėje

Siekdami tobulinti savo paslaugas, teikti jums aktualesnį turinį ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi šia interneto svetaine, galime naudoti įvairias technologijas, pvz., slapukus ar stebėjimo programinę įrangą. Informuojame, kad daugeliu atvejų negalėsime nustatyti jūsų tapatybės remdamiesi informacija, surinkta naudojantis tokiomis technologijomis.

Kalbant apie slapukų naudojimą šioje interneto svetainėje, informuojame, kad slapukai – tai maži informacijos elementai, kuriuos jūsų naršyklė įrašo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jie suteikia jums galimybę naršyti šioje interneto svetainėje, o mums padeda naudotis įvairiomis funkcijomis, pvz., prisiminti paskutinės jūsų paieškos aspektus, kad vėlesnės paieškos vyktų greičiau. Jei norite, slapukus galite ištrinti. Tam tikri slapukai yra būtini norint peržiūrėti šią interneto svetainę ir joje naršyti, bet daugeliu funkcijų galėsite naudotis ir be slapukų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip galite juos pašalinti, žr. mūsų slapukų naudojimo politikoje.

 1. Kokioms trečiosioms šalims gali būti atskleisti jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate BVF ,gali būti perduoti šių kategorijų gavėjams:

- Trečiosios šalys, pvz., valstybės institucijos, kurioms BVF privalo persiųsti informaciją vykdydama tokių institucijų reikalavimus ir laikydamasi taikomų taisyklių.

Be to, informuojame jus, kad BVF gali pasitelkti įmones, veikiančias už Europos Sąjungos ribų, arba bendradarbiauti su jomis. Tokiais atvejais BVF reikalauja, kad tokios įmonės taikytų priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti, kaip nustatyta privalomoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Europos Komisija nustato, kad valstybė, kurioje tokios įmonės yra, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

Jei norite, galite gauti BVF reikalaujamų priemonių sąrašo kopiją kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 1. Kaip BVF saugo jūsų duomenis?

BVF turi reikiamus politikos dokumentus ir įgyvendino techninių bei organizacinių priemonių siekdama apginti ir apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos ar neleistinos prieigos, praradimo arba netyčinio sunaikinimo, sugadinimo, naudojimo ir neteisėto ar neleistino atskleidimo.

BVF imsis visų pagrįstų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenis galintis pasiekti mūsų personalas ir darbuotojai būtų tinkamai išmokyti.

Bet kokiu atveju atminkite, kad duomenų siuntimas internetu nėra visiškai saugus ir todėl atliekate jį savo rizika. Mes kiek galėdami stengsimės apsaugoti jūsų asmens duomenis, bet BVF negali garantuoti per šią interneto svetainę siunčiamų asmens duomenų saugumo.

 1. Ar ilgai BVF saugo jūsų duomenis?

Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis bus nustatomas remiantis jūsų sutartimis grindžiamais santykiais su BVF ir įstatymuose numatytais terminais. Kriterijai, kuriuos BVF taiko nustatydama jūsų duomenų saugojimo laikotarpį, yra nustatyti vadovaujantis reikalavimais, numatytais taikomuose teisės aktuose, taisyklėse ir rekomendacijose, taip pat BVF veiklos reikalavimais, susijusiais su tinkamu santykių su klientais valdymu. Jei davėte savo sutikimą, jūsų duomenys bus saugomi, kol tokį sutikimą atšauksite.

 1. Kaip galite naudotis teisėmis į savo asmens duomenis?

Galite naudotis savo teisėmis susipažinti su savo duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nesutikti su jų tvarkymu, riboti jų tvarkymą ir teise į perkeliamumą, taip pat teise bet kada atsiimti anksčiau duotą sutikimą siųsdami laišką AS Baltem Vilniaus filialas (toliau – BVF), adresu Ukrainiečių g. 2, LT13278 Vilnius arba siųsdami el. laišką baltem@baltem.lt

Be to, prireikus galite pateikti pretenziją Ispanijos duomenų apsaugos institucijai, ypač jei manote, kad mes nepakankamai gerbiame jūsų teises.

 1. Kaip galite susisiekti su mumis?

Jei turite klausimų arba pastabų duomenų apsaugos tema, galite kreiptis į mus adresu baltem@baltem.lt.

 

Paskutinį kartą atnaujinta:

Susisiekite su mumis
Paskambink mums Klauskite pasiūlymo Serviso užsakymo forma
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Kontaktinė forma
Mašinos nuoma
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Naujienlaiškis
Užsisakykite AS Baltem Vilniaus filialas naujienlaiškįir gaukite naujausią informaciją apie pasiūlymus ir akcijas.
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Dėkojame, kad užsisakėte naujienlaiškį